Hoe gaat u in dialoog en onderneemt u actie?

Met de resultaten van de woontest wil de Vlaamse overheid lokale overheden informatie aanbieden om met hun burgers in rechtstreeks gesprek te gaan over wonen in de toekomst. Hier vindt u een aantal methodieken en inspiratie die u kunnen helpen om inwoners doen stil te staan bij hoe ze wonen, vandaag en in de toekomst.

De methodieken worden verder toegelicht in de leeswijzer (vanaf bladzijde 20) en in de webinar.

1. Hoe intern, in en met de eigen gemeentelijke organisatie aan de slag?

Resultaten per dienst ‘filteren’ en hen bezorgen, om samen op zoek te gaan naar goede voorbeelden/tips HOE dit concreet gemaakt kan worden. Dit kan afzonderlijk per dienst of tijdens gezamenlijke sessies. Samen met de administratie of bestuur naar verbindingen met bijvoorbeeld Meerjarenplan, Gecoro, lokaal woonoverleg …

Van start gaan? Ontdek het ondersteunend materiaal of neem contact op met onze partners voor verdere begeleiding.

2. Aan de slag met de buurgemeenten

U kunt bovenstaande methodieken ook gebruiken om samen met buurgemeenten aan de slag te gaan. U kunt er ook voor kiezen een intervisie op te zetten, met als mogelijke richtgevende vragen:

  • waar kunnen we elkaar versterken?
  • wat zijn mogelijke valkuilen?
  • op welke manier kunnen we problemen overstijgen?
  • lerend ondersteunen en ondersteunend leren
  • ...

3. Met de resultaten naar de inwoners

Inwoners informeren en verder aan het denken zetten is één van de doelen van Thuis in de Toekomst. Dit kan je lokaal faciliteren door, bijvoorbeeld:

  • De cijfers in de vorm van enkele infografieken of tekeningen voor te stellen en te verspreiden
  • De resultaten koppelen aan (toekomstige) realisaties en plannen in de gemeenten
  • Inpassen en bijsturen van resultaten en beleidsplannen
  • Een (participatief) natraject om burgers te mee te laten nadenken rond concrete acties of experimenten, ondersteund door een online participatieplatform
  • Een informatief event organiseren zoals een informatie-avond of tentoonstelling

Vanaf pagina 26 vindt u in de leeswijzer concrete praktijkvoorbeelden. Wilt u hier (vrijblijvend) over overleggen? Dan kan dat met onze partners van het project.

Tri.zone voorziet in procesbegeleiding. Tree company helpt organisaties en lokale overheden om burgers online te informeren en te betrekken, en beschikt hiervoor onder andere over een online participatieplatform.