Het online rapportage dashboard

Toegang tot het dashboard

De contactpersonen die werden opgegeven bij de inschrijving van uw stad of gemeente, ontvangen op 7 juli 2020 een e-mail van shinyapps.io met als onderwerp ‘Colin Sanders has invited you to access an application on shinyapps.io’. Deze mailing werd ongeveer tweewekelijks herhaald, de laatste herinnering werd verstuurd op 27 augustus 2020.

Als u deze e-mail niet ontvangen heeft, controleert u best ook de ongewenste e-mails of spam. In de e-mail vindt u een link om in te loggen. U kiest een wachtwoord en gaat verder. Zo krijgt u toegang tot de rapportage omgeving, hierna dashboard genoemd. Indien u toch nog moeilijkheden zou ondervinden, kunt u contact opnemen via info@thuisindetoekomst.be.

Aan de slag met het dashboard: webinar

Hieronder kunt u de webinar van 8 juli herbekijken. De presentatie die we gebruiken tijdens de webinars kan u via deze link downloaden. Onderaan deze pagina vindt u de antwoorden op de vragen die tijdens de webinar gesteld zijn.

Ondersteuning bij het dashboard: leeswijzer

We stelden een leeswijzer op voor het gebruik van het dashboard. U vindt terug wat u wel of niet kan verwachten en hoe u de gegevens kan interpreteren.

Download de leeswijzer.

Tijd voor actie: hoe ga je aan de slag met de resultaten?

Het dashboard is natuurlijk niet het einddoel van dit project: we hopen dat jullie met de resultaten aan de slag gaan! Het doel van het platform is ondersteuning bieden om:

  1. intern aan de slag te gaan met de resultaten
  2. acties en initiatieven rond wonen te ontwikkelen
  3. in dialoog te gaan met collega-diensten
  4. in dialoog te gaan met buurgemeenten
  5. inwoners te informeren en verder te laten nadenken

Hoe doe je dat nu net? In de webinar lichtten we 5 concrete acties toe. Je ontdekt ze ook op deze pagina.

Gestelde vragen tijdens de webinar

Tijdens de webinar ontvingen we nog enkele vragen, deze vragen en hun antwoorden vindt u hieronder terug.

Ik heb geen link of toegang naar de rapportering, wat nu?

In principe heeft elke gemeente 2 contactpersonen of e-mailadressen opgegeven bij de inschrijving bij Thuis in de Toekomst. U kan uw collega contacteren om zijn/haar link aan u door te sturen. Als dat niet mogelijk is, stuurt u een e-mail naar info@thuisindetoekomst.be met de vraag om u de link opnieuw door te sturen. We bezorgen de link enkel aan de contactpersonen die zich oorspronkelijk inschreven.

Een beperkt aantal respondenten uit onze gemeente nam deel. Zijn ze dan representatief? Wat is een voldoende hoog aantal deelnemers om met de resultaten aan de slag te gaan?

Thuis in de toekomst heeft ervoor gekozen om de resultaten ter beschikking te stellen van de deelnemende gemeenten vanaf 30 respondenten, ongeacht de grootte van de stad of gemeente. Uiteraard is dat een laag aantal, maar het is voldoende om de anonimiteit van de respondenten te garanderen.

Vanaf 30 respondenten kan u dus aan de slag gaan met de resultaten en acties/dialogen opstarten. De resultaten
zijn dus niet (en nooit) representatief, maar wel bruikbaar. Thuis in de Toekomst wil vooral een tool zijn om een dynamiek op gang te brengen over toekomstgericht wonen en leven tussen burgers en hun lokale overheid. Het uiteindelijke doel is om creatief en flexibel acties op te zetten. De bevindingen uit de test helpen en duwen dit wellicht mee.

U kan als lokaal bestuur kijken naar het profiel van de respondenten en wat u dit vertelt; u kan zich laten inspireren door de antwoorden om acties op te zetten. U kan uw resultaten ook altijd vergelijken met die van (deelnemende) buurgemeenten.

Hoe kunnen we weten of het interessant is om met omliggende gemeenten actie te ondernemen? Kunnen we resultaten vergelijken?

De kans is groot dat uw buurgemeenten ook de resultaten van Thuis in de Toekomst ontvangen hebben. Maar liefst 225 van de 300 Vlaamse gemeenten nemen immers deel, zie https://gemeenten.thuisindetoekomst.be/p/gemeenten .

U kan contact opnemen met uw buurgemeenten om samen te zitten en de resultaten te vergelijken. Zo kan u samen de gegevens bekijken en analyseren, brainstormen over mogelijke acties en die eventueel onderling verdelen en er op termijn allemaal van leren om het ook toe te passen.

Kan ik de toegang tot het dashboard delen met collega's of schepenen?

Dat kan zeker. Thuis in de toekomst raadt wel aan om de link intern te houden, en niet publiek te maken. De resultaten zijn niet representatief en verdienen omzichtig en genuanceerd behandeld te worden. Op gelijkaardige wijze werden de resultaten op Vlaams niveau enkel gedeeld met de deelnemende gemeenten en niet publiek ter beschikking gesteld. Zo vermijden we dat ze een eigen en ongewenst leven gaan leiden.

Hoe lang blijft de link in de e-mail geldig om in te loggen? En eens ingelogd, hoe lang blijft het dashboard dan raadpleegbaar?

De link in de uitnodigingsmail is 7 dagen geldig. Eens ingelogd is het dashboard is onbeperkt raadpleegbaar.

Hoe kan het dat niet alle subcategorieën van de breaks in mijn resultaat verschijnen?

Als bepaalde subcategorieën van breaks niet getoond worden in de resultaten, wil dat zeggen dat het aantal respondenten voor die subcategorie lager ligt dan de Sample Size Threshold (links in het dashboard). Door met die Sample Size Threshold te schuiven, ziet u dat bepaalde subcategorieën van breaks niet meer getoond zullen worden. Op die manier kunt u ook meteen inschatten hoeveel respondenten er in die subcategorieën zitten.

Blijft de test online staan? Wat met mensen die de test nu nog (willen) invullen?

De test blijft online staan tot 4 februari 2022. Iedereen kan de test nog individueel of in een groepsgebeuren invullen en zich laten inspireren over het wonen in de toekomst. Thuis in de Toekomst registreert en verzamelt de resultaten echter niet meer en kan dus geen resultaten meer bezorgen aan de lokale overheden.

Kunnen wij de bevraging volgend jaar in onze gemeente herhalen?

Thuis in de Toekomst verstrekt de resultaten van de respondenten eenmalig aan de deelnemende gemeenten, over de periode 4/2 – 31/5/2020. De woontest kan nu dus nog wel ingevuld worden, maar de gemeenten ontvangen geen nieuwe resultaten meer. Je kan natuurlijk op eigen initiatief de bevraging herhalen, hiervoor kan je contact opnemen met Tree company.

Heeft u nog verdere vragen? Lees zeker ook de veelgestelde vragen dan even na!