Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat is het doel van Thuis in de Toekomst?

Het doel van de test is tweevoudig:

  • Burgers doen stilstaan bij hun woongedrag en hen inspireren om hun toekomstige woonkeuzes te verduurzamen;
  • Lokale overheden een laagdrempelig instrument aanbieden om in dialoog te gaan met hun inwoners over wonen in de toekomst, en hier ook concrete acties aan te koppelen.

Zijn er voor een gemeente kosten verbonden aan een deelname aan Thuis in de Toekomst?

Deelnemen aan Thuis in de Toekomst is GRATIS. De Vlaamse Overheid stelt al het ontwikkelde materiaal gratis ter beschikking: communicatiemateriaal, nieuwsbriefteksten voor lokale infobladen, werkvormen en -materiaal, … . Alles kan gedownload worden van de pagina https://gemeenten.thuisindetoekomst.be/p/communicatie.

Deelnemende steden en gemeenten kunnen met eigen middelen zelf lokale acties voorzien.

Is er een uiterste inschrijvingsdatum voor steden en gemeenten die willen deelnemen aan Thuis in de Toekomst?

Thuis in de Toekomst adviseert om in te schrijven voor 1 januari 2020. Op die manier heeft een lokale overheid nog 1 maand de tijd om intern met alle betrokken diensten en partners de acties en activiteiten op het terrein voor te bereiden om vanaf 4 februari de burgers naar de test toe te leiden.

 

Test

Wie mag de online test Thuis in de Toekomst invullen?

De test is ontwikkeld voor iedereen vanaf 16 jaar die in Vlaanderen woont.

Door de eindbeelden krijgt de respondent positieve inspiratie om zijn/haar toekomstige woonkeuzes te verduurzamen.

Kunnen in de test vragen toegevoegd worden die voor een bepaalde lokale situatie van toepassing zijn?

De online test van Thuis in de Toekomst kan geen vragen op maat van lokale overheden invoegen.

Een lokale overheid kan haar acties en activiteiten die gekoppeld zijn aan de test, zelf in verband brengen met bepaalde lokale situaties en processen en zo de dialoog met haar inwoners hierover aangaan.

Zijn de resultaten van de test wetenschappelijk betrouwbaar?

De online test van Thuis in de Toekomst is niet ontwikkeld als een wetenschappelijk instrument.

Het doel van de test is tweevoudig:

  • Burgers doen stilstaan bij hun woongedrag en hen inspireren om hun toekomstige woonkeuzes te verduurzamen;
  • Lokale overheden een laagdrempelig instrument aanbieden om in dialoog te gaan met hun inwoners over wonen in de toekomst, en hier ook concrete acties aan te koppelen.

Hoe meer respondenten in een stad of gemeente, hoe relevanter de resultaten zijn. Deelnemende steden en gemeenten hebben er alle belang bij om hun inwoners actief naar de test toe te leiden.

De rapportering zal gebeuren op basis van de socio-demografische gegevens en de antwoorden op de test van de respondenten. De rapportering gebeurt per deelnemende lokale overheid.

Wanneer zal mijn stad of gemeente de resultaten van de test ontvangen?

De resultaten van de online test zullen in de loop van mei 2020 aan de opgegeven contactpersonen van de stad of gemeente bezorgd worden.

De resultaten die in de loop van mei 2020 aan de steden en gemeenten worden overgemaakt, zullen enkel de antwoorden van de respondenten van 4 februari tot en met 31 maart bevatten.

Kunnen de resultaten van de test voor mijn stad of gemeente bezorgd worden aan het Intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid waar mijn stad of gemeente deel van uitmaakt?

Thuis in de Toekomst stuurt de resultaten van de test voor uw stad gemeente door naar de contactpersoon en het e-mailadres dat opgegeven werd bij inschrijving. Een lokale overheid kan vervolgens zelf de resultaten overmaken aan het IGS waaraan ze verbonden is.

Indien een lokale overheid wenst dat de resultaten van de test rechtstreeks aan het IGS bezorgd worden, kan ze een contactpersoon van het IGS opgeven i.p.v. een contactpersoon van haar stad of gemeente.

Is het invullen van de online test Thuis in de Toekomst anoniem?

Het invullen van de online test Thuis in de Toekomst is anoniem.

Wel kan de respondent zijn/haar naam en e-mailadres opgeven na het invullen van de test, om nadien nog gecontacteerd te worden door zijn/haar stad of gemeente, of door Thuis in de Toekomst. Thuis in de Toekomst garandeert dat dit gebeurt binnen het kader van de geldende privacywetgeving.

Hoe lang blijft de test Thuis in de Toekomst online?

De test blijft gedurende 2 jaar online.

De resultaten die in de loop van mei 2020 aan de deelnemende steden en gemeenten worden overgemaakt, zullen enkel de antwoorden van de respondenten van 4 februari tot en met 31 maart bevatten. Grijp als lokale overheid de kans om met inwoners in dialoog te gaan over wonen in de toekomst en info te vergaren over de stretch op hun woongedrag en woonwensen!

Thuis in de Toekomst zal nadien geen resultaten van respondenten meer delen. De test werkt dan nog wel als inspirator voor de individuele respondenten die de test na 31 maart 2020 invullen.

 

Campagne

Is er een brede Vlaamse mediacampagne voorzien?

De Vlaamse Overheid voorziet in samenwerking met verschillende mediapartners een brede begeleidende mediacampagne in het voorjaar van 2020.

 

Platform

Op welke ondersteuning kan een stad of gemeente beroep doen voor Thuis in de Toekomst?

De Vlaamse Overheid stelt al haar ondersteuning ter beschikking via  www.thuisindetoekomst.be . Het betreft per stad of gemeente te personaliseren affiches, flyers, banners, tekst voor lokale infobladen, Facebook, Instagram, communicatieplan, … . Lokale overheden vinden er ook tips en werkvormen om de dialoog met de burgers op gang te brengen, en kunnen het bijhorend materiaal downloaden.

Lokale overheden kunnen zich wenden tot de verantwoordelijken woonbeleid van hun provinciale overheid om hun eventueel ondersteuningsaanbod te vernemen.

Is er een voorbeeld van collegebeslissing voor deelname aan Thuis in de Toekomst beschikbaar?

Er is geen voorbeeld van collegebeslissing beschikbaar op het platform. Een lokale overheid kan zich bij de opmaak van een collegebeslissing om deel te nemen aan Thuis in de Toekomst inspireren op de informatie van de infofiche die op het platform beschikbaar is.