Infomomenten en ondersteuning

De Vlaamse provinciebesturen werden nauw betrokken bij Thuis in de Toekomst en meer concreet bij het tot stand komen van de woontest. Ze bieden u als stad of gemeente dan ook graag ondersteuning als u aan de slag wil gaan met de resultaten.

ANTWERPEN

De provincie Antwerpen voorziet een inspiratiesessie voor lokale besturen op vrijdagvoormiddag 25 september in Kamp C. Ze willen daar inspiratie bezorgen voor de verschillende manieren waarop gemeenten verder aan de slag kunnen gaan met de thema’s die in Thuis in de Toekomst aan bod kwamen. Er wordt ook een workshop voorzien over het interpreteren van de resultaten van de bevraging en het beantwoorden van vragen daarover. Als gemeenten vroeger al vragen hebben (bijvoorbeeld na het bekijken van de webinar) mogen ze die ook al dan aan de provincie stellen. U kunt hiervoor contact opnemen met Ad Coenen (ad.coenen@provincieantwerpen.be) of Mia Philips (mia.philips@provincieantwerpen.be).

LIMBURG

Wil je als gemeente verder aan de slag rond participatie en woonwensen, aarzel niet om contact op te nemen met wonen@limburg.be. Wij denken graag met je mee, gaan samen met jou op zoek naar inspirerende voorbeelden en willen lokale en/of bovenlokale samenwerkingsverbanden faciliteren.

OOST-VLAANDEREN

Hoe zien inwoners van uw gemeente zichzelf morgen wonen? Wil iedereen een vrijstaand huis in het groen of zijn de alternatieven ook aantrekkelijk? Met de woontest “Thuis in de toekomst” van de Vlaamse overheid kunt u hierover met uw inwoners in gesprek gaan. Met de resultaten kunt u samen met inwoners, belanghebbenden en experten aan de slag gaan om tot een duurzaam en toekomstgericht lokaal woonbeleid te komen.

Er werden provinciale infomomenten georganiseerd en er wordt een leernetwerk opgestart met de gemeenten die hun burgers willen warm maken om de test in te vullen. Na de verwerking van de resultaten, kunt u via het omgevingscontract een participatietraject op maat uitrollen in uw eigen gemeente. Het doel van dit traject is om een duurzame gedragsverandering op gang te brengen en te vertalen in lokaal woonbeleid.

Alle info over het omgevingscontract vindt u hier: https://dms.oost-vlaanderen.be/download/e6c861ea-2d93-427b- 8b9c-c6c9392052e1/Publicatie_omgevingscontract.pdf#page=36

VLAAMS-BRABANT

Wilt u in uw gemeente goed gelegen woonprojecten uitwerken en heeft u al een locatie of idee? Aarzel dan niet om contact met de provincie op te nemen via neel.eerdekens@vlaamsbrabant.be. We bekijken via welke subsidiereglement wonen we je verder op weg kunnen helpen of leiden u naar goede voorbeelden.

WEST-VLAANDEREN

Wilt u als gemeente werken aan kernversterking waarbij rekening wordt gehouden met de woonwensen in een participatief traject? Dan denken wij graag met u mee. We helpen zoeken naar inspirerende voorbeelden en eventuele lokale en/of bovenlokale samenwerkingsinstrumenten en -verbanden, al dan niet aansluitend bij het eigen provinciaal beleid.
Contact: wonen@west-vlaanderen.be