Methodieken voor lokale dialoog

Met Thuis in de Toekomst wil de Vlaamse Overheid lokale overheden een tool aanbieden om met hun burgers in gesprek te gaan over wonen in de toekomst. Hier vind je een aantal methodieken en inspiratie die je kunnen helpen om inwoners doen stil te staan bij hoe ze wonen, vandaag en in de toekomst.

Met deze methodieken krijg je ideeën om:

  • Diverse doelgroepen in je gemeente te bereiken
  • De impact van Thuis in de Toekomst te vergroten door inwoners ook in gesprekken aan het denken te zetten over wonen in de toekomst
  • De resultaten van de woontest in te zetten in je gemeente
  • Inspiratie van elders op te doen voor je eigen gemeente

Je kan hier de nodige methodieken downloaden: