Hoe ga je als gemeente aan de slag?

Met Thuis in de Toekomst zetten we in op bewustwording hoe wonen in de toekomst anders kan.

Hier vindt u als stad of gemeente mogelijkheden om aan de slag te gaan met de woontest.

Thuis in de toekomst? Pak de uitdaging aan!

Uw gemeente (of stad) staat voor uitdagingen op vlak van wonen. U wil er als lokale ambtenaar mee aan de slag, maar hoe begint u er aan? En hoe zorgt u ervoor dat uw inwoners zich bewust worden van de uitdagingen én van de winsten? Thuis in de Toekomst is een eerste stap om uw inwoners mee te nemen in dat proces.

 • Uw gemeente wil anders omgaan met wonen en open ruimte. Denk aan: wonen in kernen, hoger en dichter bouwen, verdichten op de juiste plaats, ontharden.
 • Wonen en de manier waarop we ons verplaatsen hangen samen. Hoe maken we de keuze voor stappen, trappen, openbaar vervoer evidenter dan de auto?
 • Werken aan prettige, groene en klimaatbestendige buurten
 • Werken aan inclusieve en diverse buurten waarin meer ontmoeting mogelijk is
 • Eerste stappen naar andere woonvormen.

Waarom gaat u als gemeente aan de slag?

Drie goede redenen om als gemeente aan de slag te gaan met Thuis in de Toekomst:

 1. Met Thuis in de Toekomst zet u een eerste stap om uw inwoners bewust te maken van hun eigen kijk op wonen.
 2. Met Thuis in de Toekomst krijgt u tools en inspiratie die uw inwoners inzicht geven in alternatieve manieren van wonen die aansluiten bij duurzaam ruimtegebruik.
 3. De bevindingen van de woontest geven zicht op de uitdagingen op vlak van wonen in uw gemeente. U krijgt een idee van waar mogelijk al beginnend draagvlak is voor verandering. Zo krijgt u ook een beter idee van waar u op kan sturen, sensibiliseren of actie ondernemen.

Hoe begint u eraan?

U wilt graag meedoen, maar hoe begint u eraan? Hoe brengt u de woontest onder de aandacht? En hoe overtuigt u mensen om deel te nemen aan de woontest?

Enkele tips:

 • Vlaanderen lanceert een brede mediacampagne om Thuis in de Toekomst te ondersteunen. Pak dit initiatief, samen met de communicatiedienst van uw gemeente, mee op en deel via de gemeentelijke kanalen, zo zien inwoners dat hun gemeente meedoet. Kan de woontest aangekondigd worden in het gemeentelijk informatieblad? Welke andere kanalen worden gebruikt om zaken onder de aandacht te brengen? U kunt gebruik maken van de communicatiemiddelen die u hier binnenkort kan vinden (bijvoorbeeld affiches, banners, ...).
 • Bekijk de uitdagingen op vlak van wonen in uw gemeente. Waar kan de woontest bij aansluiten? Wie is al bezig met dit thema? Spreek mensen aan en maak samen werk van de woontest.
 • Vraag de burgemeester of bekende inwoners van uw gemeente om de woontest in te vullen. Deel de resultaten via sociale media en andere kanalen. Zo worden anderen nieuwsgierig naar hun persoonlijke resultaat.
 • Maak gebruik van de affiches die u (binnenkort) hier kan vinden. Hang ze op daar waar mensen al samenkomen.

Hoe pakt u het aan?

De woontest levert meer op als u ook op andere plaatsen het gesprek op gang brengt. Wat kan u nog doen om het denken rond woonwensen op gang te brengen? Sluit aan op bestaande acties of ga naar plaatsen waar mensen al samenkomen.

Enkele tips:

 • Een computer met de woontest in de bibliotheek, in het seniorencafé of zelfs op de markt brengt het thema onder de aandacht. U krijgt aanknopingspunten om in gesprek te gaan.
 • Breng scholen op de hoogte van de woontest: die sluit aan bij het vak aardrijkskunde, het is een dankbare tool om met leerlingen in gesprek te gaan.
 • Spreek adviesraden en verenigingen aan. Breng de methodes en werkmaterialen die u hier binnenkort kan vinden om het gesprek met inwoners aan te gaan, onder de aandacht.
 • Thuis in de Toekomst loopt ook in andere steden en gemeenten, dus u kunt leren van elkaar.