Verwachtingen en engagementen

Thuis in de Toekomst is een campagne die inwoners laat stilstaan bij hoe ze willen wonen: vandaag en in de toekomst. De Vlaamse Overheid nam het initiatief en stelt de woontest met ondersteunende communicatiemiddelen en methodieken gratis beschikbaar aan lokale overheden. De vijf Vlaamse provincies en VVSG ondersteunen lokale overheden die met de uitslag van de woontest aan de slag willen gaan.

Omdat samenwerken beter loopt met goede afspraken, zetten we op een rijtje wat we van de partners verwachten. Zo kan Thuis in de Toekomst het denken over toekomstgericht wonen bij zo veel mogelijk mensen op gang brengen.

Bekijk en/of download hier de fiche met de wederzijdse verwachtingen en engagementen van de Vlaamse overheid, de vijf provincies, de stad/gemeente en de burger.