Thuis in de Toekomst

Doelstelling

Hoe zien inwoners van uw gemeente zichzelf morgen wonen? Wil iedereen een vrijstaand huis in het groen of zijn de alternatieven ook aantrekkelijk? En kunnen we eigenlijk nog wel kiezen?

Met Thuis in de Toekomst lanceert de Vlaamse overheid een woontest die de Vlaming laat stilstaan bij woonwensen en –uitdagingen. Het doel is de mindset van de Vlaming over woonkeuzes te openen en te stretchen. In deze campagne willen we de interesse wekken voor hoe mensen in de toekomst kunnen wonen, door hen te prikkelen via de woontest en te inspireren over mogelijkheden die aansluiten bij de bestaande realiteit.

Steden en gemeenten kunnen deelnemen aan de campagne door de woontest gericht onder de aandacht te brengen bij hun inwoners en in gesprek te gaan met hen. De bevindingen uit de woontest geven inzicht in wat er leeft bij inwoners en waar (beginnend) draagvlak bestaat voor verandering en actie.

Bekijk en/of download hier de infofiche van Thuis in de Toekomst!

Fasen

1. Doe de woontest en start het gesprek

U kan met de woontest inwoners aansporen en uitdagen om de woontest voor zichzelf in te vullen. Dit geeft de deelnemer een idee van hoe zijn of haar woonwensen duurzamer in te vullen. Ze worden bovendien geïnspireerd via positieve beelden van mogelijke woonvormen.

2. Informatie voor uw gemeente

In een rapport met informatie van deelnemers uit uw gemeente, krijgt u inzicht in wat leeft bij de inwoners en waar (beginnend) draagvlak bestaat voor verandering en actie.

3. Aan de slag

Als lokaal bestuur gaat u aan de slag met een concrete actie om de gedragsverandering in wonen te ondersteunen. Hoe dit ingevuld wordt, bepaalt u zelf.

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.