Voor wie en door wie?

Voor wie?

De woontest is gericht naar een brede doelgroep, namelijk alle inwoners van Vlaanderen. Hij of zij wordt uitgedaagd om te reflecteren over de huidige woonsituatie en belangrijke factoren bij de keuze van een woning in de toekomst.

Steden en gemeentes kunnen actief deelnemen en bijdragen aan de campagne door de woontest te lanceren en hierover in gesprek te gaan met inwoners. De bevindingen uit de woontest geven inzicht in wat er leeft bij inwoners en waar (beginnend) draagvlak bestaat voor verandering en actie.

Door wie?

Thuis in de Toekomst is een initiatief van ‘Slim Wonen en Leven’, een transitietraject van de Vlaamse Regering.

De Vlaamse overheid biedt op het platform thuisindetoekomst.be een woontest én ondersteunend materiaal om als gemeente eenvoudig aan de slag te gaan: communicatiemateriaal (vb. affiches, banners, ...), procesaanpak, ... De Vlaamse overheid werkt in deze campagne samen met provincies en VVSG, de koepelorganisatie van steden en gemeenten.